ja_mageia


Aby wyeliminować wyświetlanie reklam na stronie najlepiej skorzystać z przeglądarki Firefox z zainstalowaną wtyczką Adblock Plus
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home Porady Porady konsumenckie - Umowa na odległość
Porady konsumenckie - Umowa na odległość Drukuj
Wpisany przez Administrator   
sobota, 26 lutego 2011 11:15
paragrafCzęsto zawieramy umowę u siebie w domu (np. aneks do umowy na telefon komórkowy), podpisując ją w obecności kuriera. Dobrze jest wiedzieć jaka jest różnica między umową zawieraną na odległośc a umową zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa.

Dobrze jest również wiedzieć iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w przypadku zawarcia przez abonenta umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (w domu) lub na odległość, abonent ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Dziesięciodniowy termin na odstąpienie od zawartej umowy dotyczy zawieranych przez przedsiębiorców umów z konsumentem

Umowa zawierana na odległość

To taka, gdy kurier nie posiada pełnomocnictwa od firmy, z którą zawieramy umowę i występuje jedynie jako posłaniec przekazujący na odległość treść oświadczeń woli konsumenta i przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa
To taka, gdy kurier na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz przedsiebiorcy telekomunikacyjnego podpisuje umowę w obecności konsumenta.

Ważne!!!

W przypadku zawarcia umowy na odległość, prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług (w tym telekomunikacyjnych) nie przysługuje w przypadku świadczenia usług rozpoczętych - za zgodą konsumenta - przed upływem 10-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o czym konsument powinien zostać poinformowany najpóźniej w momencie składania mu propozycji zawarcia umowy.
A tak bywa często, bo przeważnie świadczenie usług rozpoczyna się z reguły jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, co skutkuje utratą prawa do zrezygnowania z takich usług (chyba że w umowie postanowiono inaczej albo konsument nie wyraził zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy)

Dodatkowe informacje
Przed zawarciem umowy konsument powinien zostać poinformowany o prawie odstąpienia i otrzymać wzór oświadczenia o odstąpieniu.

Ważne!!!

Brak pisemnej informacji na ten temat powoduje, że termin na odstąpienie nie rozpoczyna swojego biegu, a konsument może odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dnia uzyskania  informacji o prawie odstąpienia. Ale może to się stać nie później niż w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia umowy na odległość, 10-dniowy termin na odstąpienie jest liczony od dnia zawarcia umowy (m.in. o świadczeniu usług telekomunikacyjnych) lub od dnia wydania rzeczy (w odniesieniu do umowy sprzedaży telefonu/modemu)

Gdy doręczone przez kuriera dokumenty (np. projekt umowy, regulamin, cennik) nie zawierały informacji o prawie do odstąpienia ze wskazaniem wyjątków od tego prawa, termin, w którym można odstąpić od umowy, wynosi 3 miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, to od dnia jej zawarcia.

Pod adresem www.cik.uke.gov.pl znajdziemy też przydatne informacje i wskazówki dotyczące m.in. zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych poza lokalem i na odległość.
Wyświetleń: 998
Komentarze (0)Add Comment

Napisz Komentarz
smaller | bigger

busy
Poprawiony: sobota, 26 lutego 2011 12:44
 

Statystyki

Odwiedziny na stronie [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
8
10
9

+1
Ten miesiąc:
Porzedni miesiąc:
Dwa miesiące temu:
304
642
483

+159
Ten rok:
Poprzedni rok:
8398
9234
-836

Odwiedzin razem
Od startu modułu 43 470